Ponownie wygrywamy z Raiffeisen Bank! Wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r. (Sygn. akt XXV C 763/19) ,Sąd Okręgowy w Warszawie

Kolejny raz wygrywamy z Raiffeisen Bank. Dnia 19 czerwca 2019 r., na sali Sądu Okręgowego w Warszawie, zapadł kolejny, korzystny dla kredytobiorców wyrok, na mocy którego sąd nakazał Raiffeisen Bank zwrot kredytobiorcom przeszło 400.000 CHF. Proces toczył się na gruncie rzadko spotykanej wśród kredytów Raiffeisen Bank, umowy kredytu denominowanego do CHF. To już nasza 7 wygrana Raiffeisen Bank, w sprawie kredytu pseudo walutowego.

Treść orzeczenia i komentarz: Wyrok Raiffeisen Bank kredyt denominowany