Wygrywamy z Raiffeisen Bank Polska - wyrok SO w Warszawie z 26 października 2018 r., sygn. akt XXV C 711/17

Miło nam poinformować, że dnia 26 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, wydał kolejne, korzystne dla naszego Mocodawcy orzeczenie (sygn. XXV C 711/17) w sprawie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Sąd uznał, zgodnie z naszą argumentacją, że klauzule przeliczeniowe zawarte się w umowie kredytu denominowanego (kredytu w którym bank określił wysokość salda w CHF, a wypłacił kwotę transz w PLN) są niedozwolone. W konsekwencji Sąd nakazał  Raiffeisen Bank Polska zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy kwoty 23 388,93 CHF z odsetkami. Zasądzona kwota stanowi sumę wszystkich zapłaconych rat walucie CHF rat. To pierwsza nasza wygrana z Raiffeisen Bank Polska dotycząca kredytu denominowanego bowiem dotychczas wygrywaliśmy z tym bankiem jedynie w sporach wyniklych na gruncie kredytów indeksowanych.

Treść wyroku z uzasadnieniem: wyrok kredyt denominowany do franka