Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny, z dnia 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt I C 237/16). Wygrywamy z Getin Noble Bank!

Dnia 31 stycznia 2019 r. zapadł w Sądzie Okręgowym w Opolu I Wydziale Cywilnym, kolejny korzystny dla naszego Mocodawcy, kredytobiorcy, kredytu "we frankach" wyrok. Sąd oddalił powództwo banku o zapłatę, jako podstawę swojego rozstrzygnięcia podając, iż klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowie kredytu są niedozwolone w relacjach z konsumentami, przez co kredytobiorcy nie wiążą.

Wyrok z uzasadnieniem oraz komentarzem:

http://kredytwefrankach.themi.pl/kolejna-wygrana-z-getin-noble-bank-wyrok-sadu-okregowego-w-opolu-i-wydzial-cywilny-z-dnia-31-stycznia-2019-r-sygn-akt-i-c-237-16