Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z dnia 18 grudnia 2018 r. (sygn. XXV C 2576/18). Znowu wygrywamy z Raiffeisen Bank!

Miło nam poinformować, że w sprawie naszego Mocodawcy, w dniu 18 grudnia 2018 r. zapadło kolejne korzystne orzeczenie. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. XXV C 2576/18, stwierdził, że dwie umowy kredytów indeksowanych zawarte z Polbank S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) są nieważne. W konsekwencji zobowiązał bank do zapłaty na rzecz naszego Mocodawcy kwoty 46 079,57 CHF wraz z odsetkami, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych.

Wyrok z uzasadnieniem i komentarzem: http://kredytwefrankach.themi.pl/kolejny-raz-wygrywamy-z-raiffeisen-bank-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie-xxv-wydzial-cywilny-w-swoim-wyroku-z-dnia-18-grudnia-2018-r-sygn-xxv-c-2576-18-umow-kredytu-niewazna