Wyrok SO w Warszawie z 16 listopada 2018 r., sygn. XXV C 712/17 zwrot świadczeń nienależnych, unieważnienie umowy

Dnia 16 listopada wygraliśmy kolejny proces z Getin Bank S.A. w sporze wynikłym na gruncie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał, korzystny naszego Mocodawcy wyrok (sygn. XXV C 712/17), stwierdzając nieważność umowy kredytu ex tunc, oraz zasądzając na rzecz kredytobiorcy kwotę 31 525,67 CHF wraz z odsetkami, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych.

Wyrok z uzasadnieniem, oraz naszym komentarzem:

http://kredytwefrankach.themi.pl/wygrywamy-z-getin-bank-s-a-uniewaznienie-umowy-wyrok-so-w-warszawie-z-16-listopada-2018-r-sygn-xxv-c-712-17