ODDŁUŻANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Świadczymy kompleksową pomoc prawną i prawno-mediacyjną na rzecz podmiotów borykających się z problemem zadłużenia. W wielu przypadkach o przetrwaniu przedsiębiorstwa decydować mogą starannie prowadzone działania prawne, mediacyjne, finansowe i organizacyjne. Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw borykających się z utratą płynności finansowej czy nadmiernym zadłużeniem. Posiadamy także wiedzę i doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (wcześniej naprawczych), a w naszym zespole znajdują się także prawnicy z licencją syndyka / doradcy restrukturyzacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach naszych działań:

 • prowadzimy postępowania mediacyjne i negocjacyjne przed wierzycielami
 • staramy się o restrukturyzację kredytów bankowych i pożyczek
 • zawieramy i opiniujemy umowy ugody
 • dążymy do zawieszenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzimy kontrolę egzekucji, sporządzamy skargi na czynności komorników i powództwa przeciwegzekucyjne
 • reprezentujemy zadłużone podmioty w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz karnych
 • reprezentujemy zadłużone podmioty w postępowaniach polubownych w przedmiocie zawarcia ugody przed US i ZUS w ramach tzw. pomocy de minimis
 • reprezentujemy członków organów i wspólników zadłużonych podmiotów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych
 • prowadzimy restrukturyzację prawną przedsiębiorstw dążąc do minimalizacji ryzyka odpowiedzialności wspólników i zarządu majątkiem osobistym
 • pomagamy zakładać spółki za granicą, zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, w szczególności na terenie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Cyprze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • prowadzimy skuteczną windykację przedsądową i sądową
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o uznanie czynności na bezskuteczną względem wierzycieli tzw. skarga pauliańska
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych - w przedmiocie zawarcia układu, w przedmiocie wykonania układu i postępowaniach sanacyjnych