POSTĘPOWANIA PRZECIWKO INSTYTUCJOM FINANSOWYM (IDEA BANK, GETIN BANK, POLSKI DOM MAKLERSKI) OFERUJĄCYM OBLIGACJE GETBACK S.A.

Prowadzimy postępowania o odszkodowanie przeciwko instytucjom finansowym oferującym obligacje GetBack S.A., w oparciu o naruszenia norm chroniących konsumentów oraz norm innych ustaw, wynikłych z uchybień w procesie oferowania i sprzedaży tych obligacji, jak również postępowania o odszkodowanie i unieważnienie umów nabycia obligacji przeciwko biurom maklerskim pośredniczącym w sprzedaży tych obligacji. Obecnie prowadzimy przeszło 40 spraw przeciwko Idea Bank S.A., o odszkodowanie za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu obligacji GetBack S.A.  Prowadzimy także sprawy przeciwko innym pośrednikom finansowym, w tym Getin Bank S.A.

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIA PRZECIWKO INSTYTUCJOM FINANSOWYM (IDEA BANK, GETIN BANK, POLSKI DOM MAKLERSKI)...

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - TZW. ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY I GAZOCIĄGI

Jednym z najważniejszych obszarów specjalizacji Kancelarii Themi jest prowadzenie postępowań, których celem jest uzyskanie opłaty za służebność przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości naszych Klientów przez zakłady przesyłowe: zakłady energetyczne, zakłady gazowe i telekomunikacyjne oraz ustanawianie służebności przesyłu za słusznym wynagrodzeniem, ewentualnie dochodzenie odszkodowań za skutki wydania decyzji administracyjnej ograniczającej prawo własności właścicieli na których działkach wzniesione zostały linie przesyłowe.

Czytaj więcej: SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - TZW. ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY I GAZOCIĄGI

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Kancelaria Themi reprezentuje poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych zarówno przed sprawcami, zakładami ubezpieczeń oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody, jak i sądami powszechnymi, dążąc do uzyskania sprawiedliwych odszkodowań i zadośćuczynień. Reprezentujemy naszych Klientów nie tylko przed podmiotami krajowymi, lecz także przed sprawcami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi spoza terytorium RP. Dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia od Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu polis OC, AC, oraz sprawców w tym również podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni drogowych (odśnieżanie, naprawę nawierzchni, oznakowanie dróg).

Czytaj więcej: ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE (BŁĘDY LEKARSKIE)

Prawnicy Kancelarii Themi, posiadając szerokie doświadczanie w prawie medycznym, prowadzą sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski, reprezentując swoich Klientów na drodze postępowania polubownego i sądowego.  Dzięki ścisłej współpracy wybitnych prawników i doświadczonych lekarzy wielu specjalności, posiadamy niezbędną wiedzę i możliwości organizacyjne do skutecznej reprezentacji nawet w najtrudniejszych, wymagających specjalistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy, spraw z zakresu prawa medycznego.

Czytaj więcej: ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE (BŁĘDY LEKARSKIE)

ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA - PORT LOTNICZY W KATOWICACH KATOWICE AIRPORT

Informujemy, że w związku z upływem terminu na dokonanie zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do GTL S.A., nasza Kancelaria podejmuje się reprezentacji procesowej jedynie tych właścicieli nieruchomości, którzy do 15-tego września 2016 r. dokonali takiego zgłoszenia. Odszkodowanie przysługuje wszystkim właścicielom działek budowlanych znajdujących się w uchwalonej strefie, o ile w terminie zgłosili swoje roszczenia!

Czytaj więcej: ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA - PORT LOTNICZY W KATOWICACH KATOWICE AIRPORT

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W ROLNICTWIE

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi, prowadzi liczne postępowania o wypłaty słusznych odszkodowań dla osób które uległy wypadkowi w trakcie z prac rolniczych, tj. prac wykonywanych w ramach gospodarstwa rolnego.
W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody spowodowanej wypadkiem Themi dochodzi w imieniu swoich Klientów odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również z obowiązkowej polisy OC, a także gdy wymaga tego sprawa od samych sprawców wypadków.

Czytaj więcej: ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W ROLNICTWIE