PRAWNICY

Kancelaria Prawna Themi dysponuje zespołem doświadczonych prawników, w tym adwokatów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego-gospodarczego, prawa spółek, prawa upadłościowego i administracyjnego, a także obsłudze korporacyjnej. Duże doświadczenie kluczowych adwokatów działających pod kierownictwem Adwokata dr Janusza Molisa oraz Adwokata Michała Kaczmarskiego, nabyte na salach sądowych całej Polski, wsparte jest też licznymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi zdobytymi na czołowych Polskich Uniwersytetach. W pracach zespołu prawnego Themi biorą też udział prawnicy i ekonomiści wykonujący licencjonowane zawody prawnicze: syndyka masy upadłościowej oraz doradcy restrukturyzacyjnego.

Pracę zespołu Prawnego Themi wspomagają też - wszędzie gdzie to celowe - specjaliści Themi z obszarów ekonomii i finansów umożliwiając kompleksowe świadczenie nawet wysoko interdyscyplinarnych usług doradczych oraz świadczenia pozostałej pomocy prawnej.

Specjalizujemy się w sporach z bankami na gruncie kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych, służebności przesyłu i odszkodowaniach z wydanie decyzji administracyjnych, prawie upadłościowym, odszkodowaniach za błędy medyczne i szkody na osobie, reprywatyzacji. Doradzamy i świadczymy reprezentację także w obszarach prawa związanego z obrotem gospodarczym i wykonywaniem działalności gospodarczej, począwszy od zakładania i restrukturyzacji spółek, przez zobowiązania, prawo bankowe i prawo pracy, na sprawach karnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, karnych-skarbowych i upadłości skończywszy.

Dysponując praktykami i teoretykami w obszarze postępowań polubownych i arbitrażowych, specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przed sądami arbitrażowymi w kraju i zagranicą, oraz negocjacjach handlowych i negocjacjach w sprawach o ugodę w przedmiocie spłaty i restrukturyzacji zobowiązań.