RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria Doradztwa prawnego Themi świadczy usługi doradztwa prawnego w procesach restrukturyzacji spółek, zmierzających zarówno do zwiększenia skali przedsiębiorstwa, zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej jak również zmierzających do ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Zarządu spółek, oraz odpowiedzialności cywilnej wspólników za zobowiązania spółek.

Czytaj więcej: RESTRUKTURYZACJA

POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

Kancelaria Themi specjalizuje się w problematyce Prawa upadłościowego i naprawczego,  skutecznie pomagając na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

Prawnicy Themi  - w tym posiadający licencję syndyka - dysponują konieczną wiedzą i  doświadczeniem w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach upadłościowych, prowadząc sprawy począwszy od przeprowadzenia analizy sytuacji prawnej i ekonomicznej, odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa i Zarządu do ogłoszenia upadłości, przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, na reprezentacji w toku postępowania upadłościowego skończywszy. Nasza reprezentacja w toku upadłości układowej obejmuje także prowadzenie negocjacji z wierzycielami.

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest szczególną instytucją prawa wprowadzoną nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 31 marca 2009 roku, w celu ochrony konsumenta przed skutkami nadmiernego zadłużenia. Upadłość konsumencka odmiennie niż upadłość przedsiębiorcy nie jest obowiązkiem a uprawnieniem konsumenta. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego konsumenckiego pozwala, po spełnieniu wymaganych prawem upadłościowym wymagań, na całkowite umorzenie zobowiązań i faktyczne oddłużenie konsumenta.

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA