REPRYWATYZACJA - ZWROT MAJĄTKÓW

Adwokaci Kancelarii Themi prowadzą reprezentację w sprawach reprywatyzacji mienia znacjonalizowanego w latach PRL uzyskując zwrot zajętych nieruchomości - kamienic, lasów, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych - oraz niektórych innych składników mienia w tym środków produkcji, dzieł sztuki i innego mienia ruchomego. Tam gdzie zwrot majątku nie jest możliwy lub celowy dążymy do uzyskania możliwie najwyższych odszkodowań lub rekompensat odpowiadających faktycznej wartości znacjonalizowanego mienia.

Czytaj więcej: REPRYWATYZACJA - ZWROT MAJĄTKÓW

DZIEDZICZENIE - POSTĘPOWANIE SPADKOWE

Prawnicy Kancelarii Themi świadczą pomoc prawną w obszarze postępowań spadkowych, reprezentując spadkobierców oraz osoby trzecie mające interes prawny dziedziczeniu i przebiegu postępowania spadkowego. Prowadzimy wszystkie sprawy spadkowe, oraz postępowania z z tymi sprawami powiązane, specjalizując się w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym lub faktycznym, jak również w sprawach w których w skład masy spadkowej wchodzą przedsiębiorstwa lub ich części - akcje lub udziały, nieruchomości, prawa autorskie i inne prawa majątkowe.

Czytaj więcej: DZIEDZICZENIE - POSTĘPOWANIE SPADKOWE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Zespół adwokacki Themi świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych w zakresie prawa nieruchomości, obejmujące doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu dziedziczenia i podziału nieruchomości, transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości, umowach najmu i dzierżawy, a także sprawach z zakresu ustanawiania i znoszenia służebności, jak również z zakresu prawa budowlanego oraz sporów powstałych w związku z umowami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej: PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

PRAWO KARNE - POMOC POKRZYWDZONYM

Kancelaria Themi niesie pomoc pokrzywdzonym ofiarom przestępstw, specjalizując się w doradztwie i reprezentacji pokrzywdzonych w sprawach o wyłudzenie, lichwę oraz przestępstwach gospodarczych. Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu adwokatów w obszarach prawa karnego, gospodarczego i cywilnego, jesteśmy w stanie nieść pomoc pokrzywdzonym nawet w skomplikowanych sprawach karnych i powiązanych sprawach cywilnych, obejmujących swoją specyfiką wątki stricte karne, jak również cywilne i gospodarcze.

Czytaj więcej: PRAWO KARNE - POMOC POKRZYWDZONYM

POZWY ZBIOROWE

Kancelaria Themi prowadzi postępowania z pozwów zbiorowych ma też szerokie doświadczenie w reprezentacji dużych grup Klientów. Zespół doświadczonych adwokatów Kancelarii Themi, którzy uczestniczyli już w postępowaniach zbiorowych stanowi gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia tych nowych i relatywnie trudnych postępowań.

Czytaj więcej: POZWY ZBIOROWE

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH

Zespół Adwokacki Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach karnych związanych z obrotem gospodarczym. Specyfika obrotu gospodarczego niesie wysokie ryzyko możliwości naruszenia norm prawa karnego przez osoby biorące udział w tym obrocie - przedsiębiorców, członków zarządu i członków innych organów spółek, jak również kadry zarządzającej. Sprawy karne pozostające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają kompleksowej wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa karnego, lecz także często prawa cywilnego i gospodarczego, administracyjnego czy podatkowego, jak również dobrej znajomości realiów obrotu gospodarczego.

Czytaj więcej: OBRONA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH