KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta, w tym prowadzeniu spraw o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone (klauzule niedozwolone / klauzule abuzywne). Chronimy przedsiębiorców przed skutkami masowych pozwów składanych w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta przez podmioty, które z instytucji zwrotu kosztów zastępstwa procesowego uczyniły sobie źródło zarobku.

Czytaj więcej: KLAUZULE NIEDOZWOLONE

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi świadczy usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w sprawach z obszaru szybko rozwijającej się problematyki ochrony konkurencji i konsumentów. Doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze b2c, przygotowując i opiniując wzorce umów i regulaminów obowiązujących w relacjach z konsumentami, doradzając w wyborze i optymalizacji prawnej modelu relacji z konsumentami, a w razie powstania sporów reprezentując naszych Klientów w postępowaniach polubownych i sądowych.

Czytaj więcej: OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Prawnicy Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi świadczą kompleksową obsługę prawną w obszarze reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiadając wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z restrukturyzacją, prawem spółek i obsługa korporacyjną, a także wsparcie specjalistów z obszarów ekonomii, finansów i zarządzania, adwokaci Themi doradzają i reprezentują swoich Klientów w procesach zmian ich organizacji majątku lub struktury korporacyjnej, w szczególności zaś w kwestiach spłaty zadłużenia, spraw pracowniczych i warunków zatrudnienia, łączenia, podziałów i przekształceń podmiotów, a w razie uzasadnionej potrzeby również likwidacji i upadłości.

Czytaj więcej: RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

PRAWO BANKOWE I FINANSOWE

Posiadając specjalistów z obszaru prawa bankowego - adwokatów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań w zakresie sporów powstałych na gruncie umów kredytów bankowych i innych umów zawieranych z bankami, jak również posiadających naukowe osiągnięcia w tym obszarze - z powodzeniem świadczymy pomoc prawną naszym Klientom.

Czytaj więcej: PRAWO BANKOWE I FINANSOWE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Zespół adwokatów Themi świadczy kompleksowe usługi prawne dla deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych, inwestorów, biur architektonicznych jak również innych podmiotów działających lub inwestujących na rynku nieruchomości i rynkach budowlanych.

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z inwestycjami w przedsięwzięcia komercyjne takie jak centr handlowe, budynki biurowe i mieszkalne, kompleksy logistyczne i przemysłowe,  jak również inwestycje infrastrukturalne.

Czytaj więcej: PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

UMOWY HANDLOWE

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi szczególnie koncentruje się na obszarach prawa związanych z tworzeniem i egzekwowaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Tworząc dla naszych Klientów umowy handlowe kierujemy się najlepszymi praktykami, dogłębną widzą z zakresu prawa w obrocie gospodarczym i latami doświadczeń naszych prawników w obsłudze korporacyjnej także dużych przedsiębiorstw, dbając możliwe najpełniejsze zabezpieczenie celów naszych Klientów, zachowując przy tym rozsądną zwięzłość i jednoznaczność.

Czytaj więcej: UMOWY HANDLOWE

ODDŁUŻANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Świadczymy kompleksową pomoc prawną i prawno-mediacyjną na rzecz podmiotów borykających się z problemem zadłużenia. W wielu przypadkach o przetrwaniu przedsiębiorstwa decydować mogą starannie prowadzone działania prawne, mediacyjne, finansowe i organizacyjne. Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw borykających się z utratą płynności finansowej czy nadmiernym zadłużeniem. Posiadamy także wiedzę i doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (wcześniej naprawczych), a w naszym zespole znajdują się także prawnicy z licencją syndyka / doradcy restrukturyzacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej: ODDŁUŻANIE PRZEDSIĘBIORSTW

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Problematyka upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw stanowi szczególny obszar działań Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi. Wobec znacznego spowolnienia gospodarczego zauważalnego w ostatnich latach i rosnącej liczby podmiotów niewypłacalnych bądź znajdujących się w grożącej niewypłacalnością sytuacji ekonomicznej, prawnicy Kancelarii Themi prowadzą duża i stale rosnącą liczbę postępowań upadłościowych i naprawczych. Nasi adwokaci doradzają w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, ochronie majątku osobistego wspólników i członków zarządu upadających lub zagrożonych upadkiem spółek, jak również prowadzą szereg postępowań w celu odzyskania środków wierzycieli takich spółek. Reprezentując podmioty w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, sprawują też kontrolę nad poprawnością jego przebiegu dbając by ich Klienci nie zostali w toku tych postępowań poszkodowani.

Czytaj więcej: PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE