KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta, w tym prowadzeniu spraw o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone (klauzule niedozwolone / klauzule abuzywne). Chronimy przedsiębiorców przed skutkami masowych pozwów składanych w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta przez podmioty, które z instytucji zwrotu kosztów zastępstwa procesowego uczyniły sobie źródło zarobku.

Pomagamy pozwanym przedsiębiorstwom, w szczególności zaś przedsiębiorstwom działającym za pośrednictwem internetu w modelu e-commerce - sklepom i serwisom internetowym. Wygraliśmy wszystkie dotychczas zakończone sprawy w których reprezentowaliśmy naszych pozwanych przed Sądem Okręgowym Konkurencji i Konsumenta w Warszawie Klientów o uznanie wzorca umowy za niedozwolony - klauzule abuzywne / klauzule niedozwolone.

Opiniujemy także wzorce umów zawieranych z konsumentami pod kątem obecności klauzul niedozwolonych.