ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W ROLNICTWIE

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi, prowadzi liczne postępowania o wypłaty słusznych odszkodowań dla osób które uległy wypadkowi w trakcie z prac rolniczych, tj. prac wykonywanych w ramach gospodarstwa rolnego.
W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody spowodowanej wypadkiem Themi dochodzi w imieniu swoich Klientów odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również z obowiązkowej polisy OC, a także gdy wymaga tego sprawa od samych sprawców wypadków.

 W toku prowadzonych postępowań prawnicy Themi dochodzą możliwie najwyższych odszkodowań na rzecz poszkodowanych Klientów pozwalających na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, jak również zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne. Themi dochodzi także ustalenia renty, w sytuacji dla tych poszkodowanych, którzy utracili w całości lub w części zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, lub też kiedy potrzeby poszkodowanego związane z uszczerbek na zdrowiu uległy podwyższeniu.
 
Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi pobiera w większości prowadzonych spraw jedynie wynagrodzenie prowizyjne, nie narażając swoich Klientów na nadmierne ryzyko finansowe. Ponieważ honorarium Themi wypłacane jest dopiero po wypłacie odszkodowań i/lub zadośćuczynień w drodze polubownej bądź po zasądzeniu ich prawomocnym wyrokiem, możemy pomóc wszystkim naszym Klientom - również tym znajdującym się w trudniejszej sytuacji finansowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszymi konsultantami - dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i zastanowimy się jak możemy Ci pomóc.