POZWY ZBIOROWE

Kancelaria Themi prowadzi postępowania z pozwów zbiorowych ma też szerokie doświadczenie w reprezentacji dużych grup Klientów. Zespół doświadczonych adwokatów Kancelarii Themi, którzy uczestniczyli już w postępowaniach zbiorowych stanowi gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia tych nowych i relatywnie trudnych postępowań.

W instytucji pozwu zbiorowego lub innych analogicznych form prowadzenia postępowania Kancelaria Themi reprezentuje Klientów realizując cel ochrony prawnej całych grup pokrzywdzonych przez nierzetelnie działające podmioty. Taka formuła postępowania pozwala na wyrównanie szans zazwyczaj słabszych ekonomicznie osób w sporach z silnymi podmiotami - korporacjami, dużymi przedsiębiorstwami, skarbem państwa. Adwokaci Kancelarii Themi bezpłatnie doradzają wybór najbardziej optymalnego sposobu prowadzenia sprawy a jej pracownicy pomagają w zebraniu wystarczająco licznej grupy Klientów.

Kancelaria Themi reprezentuje swoich Klientów w ramach instytucji pozwu zbiorowego lub innych co do zasady podobnych postępowaniach min. w sporach z:
  

  • biurami turystycznymi o niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy ,
  • deweloperami o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • przedsiębiorstwami i bankami o uznanie klauzul umownych za niedozwolone (uznania postanowień wzorców umownych za niedozwolone) prowadzone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta Sądem Okręgowym w Warszawie,
  • Skarbowi Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego o ustalenia ich odpowiedzialności za bezprawne działania lub zaniechania, w wyniku których nasi Klienci zostali poszkodowani na zdrowiu lub na mieniu, lub wskutek których utracili swoich bliskich.