PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Zespół adwokacki Themi świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych w zakresie prawa nieruchomości, obejmujące doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu dziedziczenia i podziału nieruchomości, transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości, umowach najmu i dzierżawy, a także sprawach z zakresu ustanawiania i znoszenia służebności, jak również z zakresu prawa budowlanego oraz sporów powstałych w związku z umowami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W ramach naszych działań świadczymy usługi:

 • doradztwa i reprezentacji w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwa i reprezentacji w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym również w transakcjach gdy stroną umowy są cudzoziemcy,
 • doradztwa i negocjacji umów deweloperskich, umów spółdzielczych czy umów odrębnej własności lokali,
 • reprezentacji w sporach związanych z nieruchomościami na etapie polubownym, a także przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
 • reprezentacji w sporach sąsiedzkich, w sprawach o wydanie nieruchomości i sprawach o eksmisję
 • reprezentacji w postępowaniach o charakterze nieprocesowym w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawiania służebności i stwierdzenie zasiedzenia,
 • reprezentacji w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym o ustanawianie hipoteki,
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w tym sprawach o wywłaszczenie nieruchomości, uzyskanie pozwolenia na budowę, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • reprezentacji w sprawach o ustanowienie bądź wykreślenie służebności gruntowej, w tym o ustanowienie służebności przesyłu za opłatą,
 • reprezentacji w sprawach o nabycie spadku i podział nieruchomości
 • reprezentacji w sprawach przeciwko deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym o naprawę rzeczy, o odszkodowanie w sprawach o błędy budowlane lub niezgodność budynku / lokalu z projektem