OBRONA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH

Zespół Adwokacki Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach karnych związanych z obrotem gospodarczym. Specyfika obrotu gospodarczego niesie wysokie ryzyko możliwości naruszenia norm prawa karnego przez osoby biorące udział w tym obrocie - przedsiębiorców, członków zarządu i członków innych organów spółek, jak również kadry zarządzającej. Sprawy karne pozostające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają kompleksowej wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa karnego, lecz także często prawa cywilnego i gospodarczego, administracyjnego czy podatkowego, jak również dobrej znajomości realiów obrotu gospodarczego.

Nasz zespół Adwokatów specjalizujący się w prowadzeniu postępowań karnych posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych przy uwzględnieniu specyfiki działalności gospodarczej. Adwokaci zajmujący się reprezentacją posiadają też szeroką wiedzę z zakresu obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Umożliwia to nam skuteczną pomoc prawną osobom oskarżanym o popełnienie czynów zabronionych w obszarze przestępczości gospodarczej. Podejmuje się obrony w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karno-skarbowych zarówno w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuraturą i policją) oraz przed urzędami skarbowymi jak również sądowych.

W toku naszych działań świadczymy:

 • reprezentację podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • reprezentację Klientów w sprawach karnych skarbowych prowadzonych przez organy ścigania, w tym niefinansowe organy postępowania karnego skarbowego - urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej,
 • reprezentację pokrzywdzone przedsiębiorstw, członków zarządów, wspólników i pracowników w postępowaniach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, prowadzonym przeciwko sprawcom czynów zabronionych, występując w roli oskarżycieli posiłkowych

W sprawach w których jest to celowe współpracujemy na zlecenie Klienta z podmiotami wywiadu gospodarczego, biegłymi sądowymi, specjalistami z różnych dziedzin nauki i praktyki, oraz innymi podmiotami zajmującymi się gromadzeniem, analizą i interpretacją informacji mogącej istotnie wpłynąć na wynik prowadzonych postępowań.


Prowadzimy wszystkie sprawy karne mające związek z wykonywaniem działalności gospodarczej, koncentrując się na doradztwie i reprezentacji klientów w sprawach na etapie postępowań prokuratorskich i sądowych w obszarach czynów zabronionych:

 •     przestępstwa korupcji,
 •     przestępstwa prania brudnych pieniędzy,
 •     przestępstwa nielegalnego wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych (często w aspekcie toczących się lub planowanych postępowań upadłościowych, likwidacyjnych lub procesów restrukturyzacyjnych)
 •     przestępstw księgowych i skarbowych
 •     pozornych czynności prawnych i tzw. fikcyjnych upadłości,
 •     czynów z zakresu nieuczciwej konkurencji- przestępstw przeciwko mieniu, własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawom autorskim
 • przestępstwa lichwy
 • wszystkich czynów zabronionych jeżeli pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą