PRAWO KARNE - POMOC POKRZYWDZONYM

Kancelaria Themi niesie pomoc pokrzywdzonym ofiarom przestępstw, specjalizując się w doradztwie i reprezentacji pokrzywdzonych w sprawach o wyłudzenie, lichwę oraz przestępstwach gospodarczych. Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu adwokatów w obszarach prawa karnego, gospodarczego i cywilnego, jesteśmy w stanie nieść pomoc pokrzywdzonym nawet w skomplikowanych sprawach karnych i powiązanych sprawach cywilnych, obejmujących swoją specyfiką wątki stricte karne, jak również cywilne i gospodarcze.

Prowadzone przez naszych adwokatów sprawy wymagają często specjalistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz bardzo dużego doświadczenia prawniczego. Reprezentujemy pokrzywdzonych także w sprawach przeciwko związkom przestępczym i zorganizowanym grupom przestępczym, zmierzającym do ukarania sprawców oraz odzyskania wyłudzonego mienia, uzyskania słusznego odszkodowania od sprawców przestępstw, a w sprawach w których to możliwe zapobieżenia utraty mienia przez pokrzywdzonych.

Dzięki doświadczonemu interdyscyplinarnemu zespołowi prawników podejmujemy się nawet najtrudniejszych spraw, również tych w których liczba pokrzywdzonych liczona jest w setkach a wartość przedmiotu przestępstwa jest wysoka.

Prawnicy Themi w toku swoich działań zawsze dbają o by prowadzone postępowania karne umożliwiały lub ułatwiały ochronę majątku pokrzywdzonych i dawały możliwość odzyskania utraconego przez nich mienia. W ramach świadczonej pomocy prawnicy Themi reprezentują swoich Klientów przed Policją, Prokuraturą, sądami karnymi i cywilnymi, komornikami, a także organami kontroli skarbowej i innymi służbami. W sprawach w których ma to uzasadnienie współpracujemy też z podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem i wywiadem gospodarczym.

Jeżeli uważasz, że zostałeś pokrzywdzony przez czyn zabroniony skontaktuj się z nami - dokonamy analizy prawnej Twojej sprawy , ocenimy występowanie znamion czynów zabronionych oraz dochodzenia Twoich roszczeń na drodze postępowania karnego i cywilnego.