DZIEDZICZENIE - POSTĘPOWANIE SPADKOWE

Prawnicy Kancelarii Themi świadczą pomoc prawną w obszarze postępowań spadkowych, reprezentując spadkobierców oraz osoby trzecie mające interes prawny dziedziczeniu i przebiegu postępowania spadkowego. Prowadzimy wszystkie sprawy spadkowe, oraz postępowania z z tymi sprawami powiązane, specjalizując się w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym lub faktycznym, jak również w sprawach w których w skład masy spadkowej wchodzą przedsiębiorstwa lub ich części - akcje lub udziały, nieruchomości, prawa autorskie i inne prawa majątkowe.

W ramach naszych działań świadczymy min. usługi:

  • reprezentacji w postępowaniu w przedmiocie nabycia spadku,
  • reprezentacji w postępowaniu o dział spadku zarówno sądowych jak i polubownych,
  • reprezentacji w sprawach o zachowek,
  • reprezentacji w sprawach z zakresu podważenia testamentu,
  • doradztwa i reprezentacji w sprawach spadkowych z zakresu wydziedziczenia spadkobierców, pomagając przy sporządzeniu właściwych oświadczeń woli, dokonując oceny prawnej przesłanek wydziedziczenia jak również reprezentując wydziedziczonych spadkobierców w postępowaniach sądowych,
  • reprezentacji w sprawach spadkowych w przedmiocie uznania spadkobiercy za niegodnego,
  • pomocy prawnej w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia, poprzez przygotowanie i negocjowanie warunków umowy,
  • doradztwie i reprezentacji w postępowaniach powiązanych z postępowaniem spadkowym, w szczególności spraw z obszaru prawa gospodarczego i prawa spółek przy dziedziczeniu przedsiębiorstw, prawa nieruchomości przy dziedziczeniu nieruchomości, prawa autorskiego i innych,