RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria Doradztwa prawnego Themi świadczy usługi doradztwa prawnego w procesach restrukturyzacji spółek, zmierzających zarówno do zwiększenia skali przedsiębiorstwa, zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej jak również zmierzających do ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Zarządu spółek, oraz odpowiedzialności cywilnej wspólników za zobowiązania spółek.

Bez względu na cele przyświecające restrukturyzacji przedsiębiorstwa, stanowi ona złożony ciąg procesów o charakterze  prawnym i ekonomicznym, których prawidłowe zaplanowanie i wykonanie determinuje skuteczność osiągnięcia tych celów i w konsekwencji celowość prowadzenia samej restrukturyzacji.

Profesjonalnie zaplanowana i przeprowadzona restrukturyzacja pozwala zasadniczo ograniczyć koszty prowadzenia działalności - zwiększając efektywność przedsiębiorstwa -, przeprowadzić ekspansję rynkową, lub w perspektywie niezbędnego czasu ograniczyć odpowiedzialność cywilną osób fizycznych prowadzących przedsiębiorstwo.

W wielu wypadkach odpowiednia restrukturyzacja spółek stanowi atrakcyjną alternatywę dla ich likwidacji bądź upadłości, pozwalając chronić decydentom Ich majątek osobisty, zwiększając szanse na zaspokojenie wierzycieli, umożliwiając niejednokrotnie przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku, a w niektórych przypadkach minimalizując także ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karnej przeze decydentów.

Themi specjalizuje się w restrukturyzacji prawnej przedsiębiorstw, w tym trudnej restrukturyzacji zadłużonych spółek i ochrony majątku osobistego członków Zarządu lub wspólników.

Dzięki interdyscyplinarnemu, doświadczonemu w prawie spółek, zobowiązaniach, prawie upadłościowym i naprawczym oraz obsłudze korporacyjnej i prawie pracy zespołowi Adwokackiemu, potrafimy prowadzić kompleksowo restrukturyzację małych, średnich a nawet bardzo dużych podmiotów gospodarczych, w tym również o trudnej sytuacji ekonomicznej.