UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest szczególną instytucją prawa wprowadzoną nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 31 marca 2009 roku, w celu ochrony konsumenta przed skutkami nadmiernego zadłużenia. Upadłość konsumencka odmiennie niż upadłość przedsiębiorcy nie jest obowiązkiem a uprawnieniem konsumenta. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego konsumenckiego pozwala, po spełnieniu wymaganych prawem upadłościowym wymagań, na całkowite umorzenie zobowiązań i faktyczne oddłużenie konsumenta.

Początkowo upadłość konsumencka - pomimo wielkich nadziei - nie cieszyła się dużą popularnością, a to za sprawą trudnych do wypełnienia wymagań stawianych dłużnikowi pragnącemu skorzystać z dobrodziejstw upadłości. Dzięki nowelizacji z dnia 31 grudnia 2014 r. redukującej wcześniej nadmiernie wymagania wobec dłużnika oraz modyfikującej istotnie procedurę upadłość konsumencka stała się żywą instytucją prawa, a od prowadzenia w życie przepisów nowelizacji liczba ogłoszonych upadłości lawinowo rośnie.

Kolejna nowelizacja z dnia 15 maja 2015 r. wprowadziła kolejne korzystne dla dłużników zmiany min. możliwość występowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców i wspólników osobowych spółek handlowych bez konieczności oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru lub zaprzestania działalności gospodarczej.

Zobacz: NOWELIZACJA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

W obecnym kształcie upadłość konsumencka jet instytucją pozwalającą na rzeczywiste umorzenie długów konsumenta, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika i wykonania planu spłaty wierzycieli - co do istoty polegającego na spłacie okresowych (miesięcznych) rat dostosowanych do możliwości zarobkowych upadłego w okresie maksymalnie 3 lat.

W uzasadnionych przypadkach sąd wyjątkowo może też dokonać umorzenia długów upadłego dłużnika nawet bez wykonywania planu spłaty.

Najbardziej istotną dla dłużników będących konsumentami jest okoliczność, że skutkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie go z długów, co umożliwia mu rozpoczęcie nowego życia bez ciężaru wcześniejszych niekorzystnych decyzji czy zdarzeń losowych lub ekonomicznych.

Aby sąd ogłosił upadłość konsumencką a następnie umorzył długi upadłego konsumenta konieczne jest obecnie wypełnienie jedynie mało wymagającego warunku uczciwego i zgodnego z prawem działania. Stwierdzenie więc, że dłużnik w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości, oraz w toku samego postępowania upadłościowego działał uczciwie i zgodnie z prawem otwiera drogę do ogłoszenia upadłości, a następnie obligatoryjnego w zasadzie umorzenia zobowiązań konsumenta.

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni / licencjonowani syndycy oraz doświadczeni w obszarze upadłości konsumenckiej adwokaci naszej Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie:

- analizy zasadności oraz skutków prawnych i ekonomicznych ogłoszenia upadłości konsumenckiej,

- przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

- reprezentacji dłużników w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

- reprezentacji wierzycieli w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Nadto nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni pełnią na zlecenie sądu funkcje syndyka masy upadłościowej, zarządcy sadowego i nadzorcy sądowego.

Jeżeli interesuje Cię tematyka upadłości konsumenckiej odwieź naszą stronę z komentarzami do ustawy prawo upadłościowe - UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA